ВНТУ
Зв'язок
 
Головна
Абітурієнту
Адміністрація
Навчальний процес
Наукова робота та міжнародне співробітництво
Студенське життя
Розклад занять та консультацій
Наші випускники

Структура

Навчання


Студенське самоврядування


Студенська наука


Конкурси, квести, виставки


Спортивні змагання


Побутові умови

 

СТУДЕНСЬКЕ ЖИТТЯ

На факультеті будівництва, теплоенергетики та газопостачання навчається понад 400 студентів денної та заочної, бюджетної та контрактної форм навчання, значна кількість студентів-іноземців.

 

НАВЧАННЯ

Навчальний рік на нашому факультеті триває з 1 вересня по 30 червня. Перший і другий триместр кожного навчального року теоретичний, в третьому триместрі - практика, дипломне проектування, захисти. Студенти вчаться п'ять днів на тиждень по 5...6 уроків на день. Уроки тривають по 45 хв. В аудиторіях студенти слухають лекції з використанням мультимедійних навчальних комплексів, на практичних заняттях отримані теоретичні знання закріплюються за рахунок розв'язання конкретних практичних завдань. Важливим елементом навчання є виконання лабораторних робіт. Для цього на нашому факультеті використовуються навчально-наукові лабораторії з фізичними моделями досліджуваних процесів та обладнання і сучасний комп'ютерний центр для виконання математичного моделювання. Значна частина завдань виноситься на самостійну роботу студента. По завершенню вивчення дисциплін студенти виконюють курсове та дипломне проектування. Для проведення розрахунків та розробки креслень студенти мають можливість використовувати пакети прикладних програм, системи автоматизованого проектування.

 
 
 

СТУДЕНСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

На нашому факультеті важливу роль в організації студенського життя відіграє студенське самоврядування. Організація навчання здійснюється при тісній співпраці адміністрації факультету зі студентським самоврядуванням.Представники самоврядування є членами Вченої ради, беруть участь у засіданнях стипендіальних комісій, роботі комісій по поселенню і перепоселенню студентів в гуртожиток, наданні путівок в санаторій-профілакторій ВНТУ, розгляді питань про відрахування студента з університету, обговоренні проблемних випадків з порушення студентом Правил проживання в гуртожитку, розгляд і обговорення роботи загону підтримання правопорядку, з питань дотримання правил техніки безпеки і пожежної безпеки студентами в гуртожитку і дотримання належного санітарного стану в секціях і кімнатах. На звітно-виборчій конференції обрано керівний склад студенського самоврядування факультету.

 
 
 

СТУДЕНСЬКА НАУКА

Студенти нашого факультету активно займаються науковою діяльністю. На факультеті створене товариство студентів та аспірантів. Студенти перемагають у Всеукраїнських та міжнародних олімпіадах, конкурсах курсових та дипломних робіт, у всеукраїнських конкурсах студенських наукових робіт, в університетських конкурсах з енергозбереження, у всеукраїнських та міжнародних науково-технічних конференціях. За 2011-2014 роки за участі студентів опубліковано 118 статей, 13 патентів на корисну модель. Підготовка науковців проводиться під час навчання у магістратурі. За 2009-2012 роки підготовлено 135 магістрів наукового та інженерного спрямування.

 
 
 

КОНКУРСИ, КВЕСТИ, ВИСТАВКИ

Студенти будівельного факультету є активними учасниками різних конкурсів та змагань, що організовуються у ВНТУ і у всеукраїнських заходах. В 2013 році студенти-будівельники успішно виступили у таких конкурсах як "Студенська осінь", "Містер Шарм", "Міс ВНТУ", "Конкурс КВК ВНТУ", вони є постійними учасниками художніх виставок, вокальних, музикальних, танцювальних конкурсів та квестів.

 
 
 

СПОРТИВНІ ЗМАГАННЯ

В університеті щорічно відбувається велика кількість спортивних змагань з різних видів спорту. Студенти нашого факультету виступають за команди ВНТУ на спартакіадах, універсіадах та інших обласних та всеукраїнських змаганнях. В 2013 році студенти-будівельники перемогли у змаганнях першокурсників ВНТУ з легкої атлетики та у першості з футболу на Кубок ректора.

 
 
 

ПОБУТОВІ УМОВИ

Студенти нашого університету повністю забезпечені гуртожитком, який знаходиться поруч із навчальним корпусом. На території університету працює їдальня, а в навчальному корпусі буфет, в яких можна поїсти смачно, швидко, а головне недорого. Після занять студенти мають можливість відвідати стадіон нашого університету та льодовий палац. Для відновлення здоров'я в університеті працює санаторій-профілакторій. Влітку студенти можуть відпочити у спортивно-оздоровчому таборі ВНТУ"Степашки".

 
 
Copyright © 2013 All right reserved