ВНТУ
Зв'язок
 
Головна
Абітурієнту
Адміністрація
Навчальний процес
Наукова робота та міжнародне співробітництво
Студенське життя
Розклад занять та консультацій
Наші випускники

Структура

Напрями та спеціальності


Друга вища освіта


Підготовка за скороченим терміном


Характеристика навчального процесу


Інформаційні пакети ECTS


Програми вступних іспитів

 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Навчальний процес на ФБТЕГП відбувається на основі розроблених державних та університетських стандартів Вищої освіти (освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми, засобів діагностіки якості вищої освіти), навчальних програм дисциплін, робочих навчальних планів. Навчальний процес на ФБТЕГП забезпечується висококваліфікованим професорсько-викладацьким складом, в тому числі 7 професорів та понад 40 доцентів. Степеневість нашого факультету перевищує 90%. Всі дисципліни на 100% забезпечені навчально-методичними матеріалами.
 

НАПРЯМИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ

На нашому факультеті студенти навчаються за бакалаврськими програмами двох спеціальностей (термін 3 роки 10 місяців - денна форма та 4 роки та 5 місяців - заочна форма):

192 - Будівництво та цивільна інженерія;
144 - Теплоенергетика.

Студенти спеціальності 192 - Будівництво та цивільна інженерія можуть вибрати спеціалізацію:
- Промислове та цивільне будівництво;
- Міське будівництво та господарство;
- Теплогазопостачання та вентиляція;

Випускники бакалаврату можуть продовжити навчання в магістратурі (1 рік 5 місяців - денна форма та 2 роки - заочна форма) за спеціальностями: 192 - Спеціалізація "Промислове та цивільне будівництво";
192 - Спеціалізація "Міське будівництво та господарство";
192 - Спеціалізація "Теплогазопостачання та вентиляція".
144 - Теплоенергетика


 

ДРУГА ВИЩА ОСВІТА

На ФБТЕГП є можливість отримати другу вищу освіту за двома спеціальностями:
7.06010101 - Промислове та цивільне будівництво;
7.06010107 - Теплогазопостачання та вентиляція.


 

ПІДГОТОВКА ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ

Для випускників технікумів та коледжів розроблений навчальний план зі скороченим терміном навчання (1 рік і 10 місяців - денна форма та 2 роки і 5 місяців - заочна форма) за умови вступу на бакалаврський напрям, споріднений до отриманої спеціальності молодшого спеціаліста. Перелік споріднених спеціальностей можна уточнити в Приймальній комісії ВНТУ.


 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Навчальний план підготовки бакалаврів денної форми навчання розраховано на 3 роки 10 місяців, а для заочної форми – 4 роки 5 місяців навчання. Денна форма передбачає навчання протягом 12 триместрів. Тривалість 1 – 5, 7 – 10 триместрів 16 тижнів, 6 триместру – 6 тижнів, 11 триместру – 14 тижнів, 9 триместру (виробнича практика) – 6 тижнів. За час теоретичного навчання студенти мають освоїти ряд нормативних дисципліни, розподілених на 3 цикли підготовки: цикл навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, цикл навчальних дисциплін природничо-наукової та загально-професійної підготовки, цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки. Навчальним планом передбачено також варіативну частину, яка складається з 3-х циклів навчальних дисциплін: циклу навчальних дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки, циклу навчальних дисциплін за вибором університету, циклу навчальних дисциплін за вільним вибором студентів. В свою чергу, цикли навчальних дисциплін варіативної частини також розподілено на цикли підготовки. Цикл навчальних дисциплін за вибором університету складається з циклів підготовки: цикл навчальних дисциплін природничо-наукової та загально-професійної підготовки, цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки. Крім того, навчальним планом передбачено цикл навчальних дисциплін позакредитної підготовки.
Після закінчення теоретичного навчання студенти складають заліки, диференційні заліки та іспити. Тривалість екзаменаційних сесій 2 тижні, канікули – не менше 8 тижнів на рік. У 12-му триместрі передбачена переддипломна практика протягом 2 тижнів і виконання бакалаврської дипломної роботи протягом 6 тижнів.
Навчальний план підготовки спеціалістів денної форми розрахований на 10 місяців, а заочної – на 1 рік 5 місяців навчання. Денна форма передбачає навчання протягом 3 триместрів. Тривалість 1 триместру 14 тижнів, 2 триместру – 10 тижнів. У 3-му триместрі передбачено переддипломну практику протягом 4 тижнів, складання державного іспиту, виконання дипломного проекту (роботи) протягом 7 тижнів. За час теоретичного навчання студенти мають освоїти ряд нормативних дисциплін, розподілених на 2 цикли підготовки: цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін, цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки. Крім того, навчальним планом передбачено ряд вибіркових дисциплін, частина з яких за вибором ВНЗ, решта – за вільним вибором студентів (блок №1 або блок №2).
Після закінчення теоретичного навчання студенти складають диференційні заліки та іспити.
Навчальний план підготовки магістрів на базі ОКР "Бакалавр" для денної форми розраховано на 1 рік і 3 місяці, а заочної – 1 рік 10 місяців навчання протягом 4 триместрів. Для денної форми навчання тривалість 1 триместру 14 тижнів, 2 триместру – 10 тижнів, 3 триместру – 12 тижнів, 4 триместру – 13 тижнів. За час теоретичного навчання студенти мають освоїти ряд нормативних дисциплін, розподілених на 2 цикли підготовки: цикл навчальних дисциплін професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки, цикл навчальних дисциплін професійної та практичної підготовки. Крім того, навчальним планом передбачено ряд вибіркових дисциплін, професійно-орієнтованої гуманітарної та соціально-економічної підготовки та професійної та практичної підготовки, при чому частина - за вибором ВНЗ, решта – за вільним вибором студентів (блок №1 для студентів, що планують навчання в аспірантурі, або блок №2). Після закінчення теоретичного навчання магістри складають диференційні заліки та іспити. У 4-му триместрі передбачено переддипломну практику протягом 4 тижнів і виконання магістерської кваліфікаційної роботи протягом 9 тижнів.
Для підготовки магістрів на базі ОКР "Спеціаліст" розроблений робочий навчальний план. Термін навчання складає 1 рік і 3 місяці для денної форми, і 1 рік 10 місяців – для заочної форми навчання.


 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ ECTS

Для всіх спеціальностей, за якими навчаються на ФБТЕГП розроблені інформаційні пакети ECTS.

 

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ

Для вступу на спеціалітет та магістратуру на спеціальності, що готуються на базі ФБТЕГП, розроблені програми вступних іспитів.


Copyright © 2013 All right reserved