ВНТУ
Зв'язок
 
Головна
Абітурієнту
Адміністрація
Навчальний процес
Наукова робота та міжнародне співробітництво
Студенське життя
Розклад занять та консультацій
Наші випускники
 

АБІТУРІЄНТУ

 

До нашого факультету можна вступити за двома бакалаврськими напрямами підготовки:
- 192 - Будівництво та цивільна інженерія ( ліцензований обсяг 170 - денна форма, 90 - заочна);
- 144 - Теплоенергетика ( ліцензований обсяг 40 - денна форма, 40 - заочна).

Відеопрезентація спеціалізації "Промислове та цивільне будівництво"
Відеопрезентація спеціалізації "Міське будівництво та господарство"
Відеопрезентація спеціалізації "Теплогазопостачання і вентиляція"
Відеопрезентація спеціальності "Теплоенергетика".

Конкурсними предметами для вступу є: 1. Українська мова та література (min. 100 ваг. коеф.0,35); 2. Математика (min. 100, ваг. коеф. 0,35); 3. Фізика або іноземна мова (min. 100, ваг. коеф. 0,2).

Для вступу виключно на контрактну форму конкурсними предметами для вступу є: 1. Українська мова та література (min. 100 ваг. коеф.0,35); 2. Математика (min. 100, ваг. коеф. 0,35); 3. Фізика або історія України (min. 100, ваг. коеф. 0,2).

Тим абітурієнтам, які навчалися на підготовчому відділенні ВНТУ нараховуються додаткові бали при вступі до нашого університету.

Абітурієнти, які навчалися у технікумах та коледжах за спорідненими спеціальностями, мають можливість вступити на навчання на 3 курс (за умови здачі академічної різниці) або на 1 курс навчання зі скороченим терміном.

А випускники технікумів або коледжів інших технічних спеціальностей можуть вступити до нас на другий курс навчання.

Для вступу на магістратуру необхідно здати єдиний вступний іспит з іноземної мови. Як зареєструватись на ЄВІ.

Програми вступних фахових випробувань:

Для здобуття ступеня бакалавра "144 - Теплоенергетика" на основі диплома молодшого спеціаліста.

Для здобуття ступеня бакалавра "192 - Будівництво та цивільна інженерія" на основі диплома молодшого спеціаліста.

Для здобуття ступеня магістра "144 - Теплоенергетика" на основі диплома бакалавра.

Для здобуття ступеня магістра "192 - Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація "Промислове та цивільне будівництво" на основі диплома бакалавра.

Для здобуття ступеня магістра "192 - Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація "Міське будівництво та господарство" на основі диплома бакалавра.

Для здобуття ступеня магістра "192 - Будівництво та цивільна інженерія" спецаалізація "Теплогазопостачання та вентиляція" на основі диплома бакалавра.

Для здобуття ступеня магістра "144 - Теплоенергетика" на основі диплома спеціаліста.

Для здобуття ступеня магістра "192 - Будівництво та цивільна інженерія" спецаалізація "Промислове та цивільне будівництво" на основі диплома спеціаліста.

Для здобуття ступеня магістра "192 - Будівництво та цивільна інженерія" спеціалізація "Міське будівництво та господарство" на основі диплома спеціаліста.

Для здобуття ступеня магістра "192 - Будівництво та цивільна інженерія" спецаалізація "Теплогазопостачання та вентиляція" на основі диплома спеціаліста.

Вступ на навчання до нашого факультету надає абітурієнту ряд переваг.

1. Всі іногородні студенти нашого факультету забезпечуються житлом у комфортних гуртожитках поряд з навчальними корпусами. На території працює їдальня, в навчальних корпусах є буфети.

2. Виключно перша зміна для занять, пятиденний 26 -годинний навчальний тиждень. Достатній час для самостійних занять.

3. В університеті є центр культурології, в якому відбуваються виставки, на базі університету організовуються культурно-просвітницькі, розважальні та інші студенські заходи та флешмоби.

4. Наш факультет має значну лабораторну базу, забезпечену діючими установками, на яких проводяться дисертаційні дослідження та лабораторний практикум.

5. Безкоштовний доступ до мережі Інтернет. Вивчення інформаційних технологій з 1 до останнього курсу. Доступ до безкоштовного ліцензійного програмного забезпечення. Всі випускники нашого факультету володіють інформаційними технологіями, всі курсові та дипломнів проекти виконуються з використанням систем автоматизованого проектування та відповідних пакетів прикладних програм.

6. Студенти 100% безкоштовно забезпечуються навчальною літературою у паперовому та електронному варіантах.

7. Під час навчання є можливість стажуватись у закордонних ВНЗ та організаціях за обраною спеціальністю.

8. Широкий доступ студентів до наукової роботи. Можливість брати участь у олімпіадах, конкурсах наукових робіт, міжнародних конференціях. Найбільш талановиті студенти отримують іменні стипендії Приезидента, Кабінету міністрів, облдержадміністрації, міської ради тощо. Схильні до наукової роботи студенти можуть продовжити навчання в аспірантурі за 4 спеціальностями і захистити кандидатську дисертацію.

9. Наші студенти мають можливість безкоштовно займатись у різноманітних спортивних секціях, музичних та танцювальних студіях, командах КВК та "Що, де, коли" тощо, брати участь у міських, обласних, державних та міжнародних змаганнях.

10. Всі випускники нашого факультету працевлаштовуються за спеціальністю.

 
Copyright © 2013 All right reserved